BC-13-34293#BC-13-34294#BC-13-34295#BC-13-34296#BC-13-34297

Mini-Lexer Bone Gouge

$0.00

BC-13-34293 – 4mm
BC-13-34294 – 6mm
BC-13-34295 – 8mm
BC-13-34296 – 10mm
BC-13-34297 – 12mm

SKU: BC-13-34293#BC-13-34294#BC-13-34295#BC-13-34296#BC-13-34297 Category:

Description

7″