BC-12-32029#BC-12-32030#BC-12-32031

Jansen Bone Rongeur

$14.40

BC-12-32029 – Straight
BC-12-32030 – Semi-curved
BC-12-32031 – Semi-curved

SKU: BC-12-32029#BC-12-32030#BC-12-32031 Category:

Description

7″