BC-07-22033#BC-07-22034#BC-07-22035#BC-07-22036

DeBakey Vascular Clamp

$0.00

BC-07-22033 – 9.5″ (24cm)
BC-07-22034 – 10.25″ (27cm)
BC-07-22035 – 12.25″ (31cm)
BC-07-22036 – 13″ (33cm)

SKU: BC-07-22033#BC-07-22034#BC-07-22035#BC-07-22036 Category:

Description

9.5″, 10.25″, 12.25″, 13″